Kent Hareketleri Forumu Programı

1.GÜN – 26 Haziran Cumartesi

10:00/10:15 – Açılış Konuşması: Cihan Baysal
10:15/10:30 – Film Gösterimi: Ekümenopolis
10:30/12:30 – Kent Hareketleriyle Tanışma
12:30/13:30 – Yemek Arası
13:30/16:00 – Kent Hareketleri Nasıl Ortak Bir Zeminde Buluşabilir? Prensip, yöntem ve araçların belirlenmesi

2.GÜN – 27 Haziran Pazar

10:00/12:30 – Avrupa Sosyal Forumu Süreci ve Sonrası İçin Eylem Planı: Çalışma, hareket ve işbirlikleri
12:30/13:30 – Yemek Arası
13:30/15:00 – Acil ve Önemli Gündemler Üzerine Tartışma
15:00/15:30 – Kent Hareketlerinin Beklentileri

YER

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul

Büyükkent Şubesi

Kemankeş Cd. No. 31

Karaköy

Reklamlar
Kent Hareketleri Forumu içinde yayınlandı | 1 Yorum

Kent Hareketleri Forumuna Doğru

Bizler, neo-liberalizmin kent mekânına ve yaşam alanlarına saldırısına karşı farklı mecralarda mücadele eden kent hareketleri, mahalle dernekleri, meslek odaları, sivil toplum temsilcileri ve aktivistler olarak 26–27 Haziran tarihlerinde İstanbul’ da bir “Kent Hareketleri Forumu” düzenlemeyi hedeflemekteyiz.

Kentsel dönüşüm projeleri ve kent mekânını metalaştıran uygulamalar ile mahallelerimizi ve yaşam alanlarımızı yok eden, kamusal alanlarımızı, okullarımızı, hastanelerimizi, yeşil alanlarımızı, kıyılarımızı, hatta sinemalarımızı elimizden alarak kent yoksullarını ve emekçi kesimleri kentin dışına sürmeye çalışan, daha fazla kar uğruna kenti bozan, yıkan ve çirkinleştirenlere karşı bir araya gelerek kentimize sahip çıkıyoruz.

Yaşam alanlarımızı savunmak, gündelik hayat deneyimlerimizle olgunlaştırdığımız ve sahip çıktığımız kamusal alanlara yapılan hukuk dışı müdahalelere karşı durmak için şu zamana dek birbirinden farklı ve her biri kendine özgü mücadele pratikleri geliştirdik. Ancak, farklı örgütlenme yapıları, farklı müzakere ya da müdahale biçimleriyle farklı mecralarda sermayenin saldırısını deşifre etme ve buna karşı koyma çabaları ortaya koyuyor olsa da, bu deneyimlerin saldırıları engellemekte yetersiz kaldığı ve mücadeleyi farklı biçimlerde yürüten yapıları ortaklaştıramadığı ortadadır.

Her kent hareketinin, her yerel direnişin özgünlüğüne ve örgütlenme biçimine saygı duyarak ama esas olarak ortak bir yol haritası belirleyebilmenin umuduyla maruz kaldığımız, kalacağımız saldırılara karşı daha etkin cevaplar verebilmenin olanaklarını, potansiyellerini masaya yatıracak bir forumu birlikte gerçekleştirebilmeyi amaçlıyoruz. Bu önemli buluşma ile mahalle derneklerinin, kent hareketlerinin ve mücadeleye katkı koyan her oluşumun deneyimlerini, birikimlerini masaya yatırarak nasıl birlikte hareket edebileceğimize dair yöntemleri belirlemeyi hedefliyoruz.

Bu konuyla ilgili odalar, üniversiteler ve siyasal kurumlar tarafından çok sayıda sempozyum, panel ve atölye çalışması yapıldı. Tüm bu çabaların değerli olduğuna şüphe yok. Ancak, bizim hedefimiz teorik saptamalar dışında daha çok pratikteki sorunları dert edinerek kentsel muhalefet hareketlerinin bir araya gelmesini sağlamaya yönelik süreci başlatmaktır.

Hiçbirimiz hepimizden güçlü değiliz…

İstanbul Kent Hareketleri Forumu Düzenleme Komitesi

İletişim: kenthareketleri@gmail.com

Kent Hareketleri Forumu içinde yayınlandı | Yorum bırakın

AVRUPALI KENTSEL HAREKETLERE ÇAĞRIMIZDIR

Biz İstanbul’daki kentsel hareketler, kapitalizmin fütursuz saldırısına karşı Avrupa çapında direnen tüm kentsel örgütlenmeleri ve hareketleri, beraber mücadele etme arzusu ve ihtiyacıyla, VI. Avrupa Sosyal Forumu’na davet ediyoruz.

Bizler; evlerinden edilenler, sokaklarından kovulanlar, ekolojik değerleri kâr hırsıyla yağma edilenler, hafızalarına ve hatıralarına ipotek konanlar, mülksüzler ve dışlanmışlar, yani kentlerin asıl sahipleri, 1-4 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek olan Avrupa Sosyal Forumu’nda bir araya geleceğiz. Sorunlarımızı ortaklaştırmanın ve mücadeleyi beraber örgütlemenin yollarını arayacağız.

Dur durak tanımayan bir değişim yaşayan kentlerin geleceğini, bu değişimin ezilenler ve dışlananlar için ne anlama geldiğini tartışacağız. Kent merkezlerinde ve gecekondu mahallelerinde ortaya çıkan kısmi direnişlerin nasıl ortaklaştırılabileceğini, kır ve kent mücadelelerinin ayrılmaz kaderini, yerel ve küresel düzeyde ortak bir mücadelenin imkânlarını konuşmak ve tartıştıklarımızı somut bir eylem birlikteliğine bağlamak için bir araya geleceğiz.

Seminerlerde, atölye çalışmalarında, stantlarda ve eylemlerde birlikte olalım. Gelin sesimizi birleştirelim, çığlığımızı bu sefer İstanbul’dan yükseltelim.

ASF/ESF 2010 içinde yayınlandı | Yorum bırakın